O nás
 

 

Poslání a cíl Majáku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky či jiná zařízení pro péči o děti a mládež), nebo v nich prožili část života. Dále také těm, kteří přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj. Maják poskytuje bydlení v domácím prostředí, sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dobrých mezilidských vztahů a respektování osobnosti každého člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a uměli žít v souladu se společenskými normami.

 

 

 

 
   

Cílem Majáku je podpora mladých lidí v těchto oblastech:

 • Být samostatný ve vedení vlastní domácnosti
 • Být schopný hospodařit s vlastními financemi
 • Být samostatný ve vyřizování běžných záležitostí
 • Dokončit studijní obor, popř. pokračovat ve studiu
 • Získat pracovní dovednosti a pracovní uplatnění
 • Mít navázané vztahy s blízkými osobami
 
 
           

 

Komu pomáháme

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladým lidem ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života, či přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj.

Těhotným dívkám, maminkám s 1-2 dětmi (max. 5 let věku dítěte), které jsou ve věku 18-26 let a opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožily část života, či přicházejí z dysfunkčních rodin. Do Majáku jsou přijímáni žadatelé z celé ČR, přednost mají ti s trvalým bydlištěm v Praze.

 

 

 
           

 

Co nabízíme

 

 

 

 

Nabízíme: 

   • Sociální a lidskou citovou oporu při zvládání nároků samostatného života
   • Bydlení v přátelském a bezpečném prostředí v plně vybavených bytech 1+kk  pro 2 osoby s vlastní kuchyní, koupelnou a WC a s volným wi-fi připojením
   • Pomoc s hospodařením s penězi (zvládání měsíčního rozpočtu)
   • Pomoc se zvládáním vlastní domácnosti (nákupy, vaření, praní, úklid,…)
   • Nácvik pracovních činností s cílem získání pracovních návyků (drobné opravy, údržba domu, péče o zahradu,…)
 

 
   
   • Pomoc s hledáním zaměstnání (příprava na pracovní pohovor, vytvoření životopisu, asistence při oslovování zaměstnavatelů,…) a podpora obyvatele v udržení si práce
   • Podpora při studiu, zprostředkování rekvalifikačních kurzů
   • Pomoc s jednáním s úřady, institucemi
   • Zprostředkování lékařské a psychologické pomoci
   • Zprostředkování různého odborného poradenství
   • Možnost zapůjčení ložního prádla a dalšího vybavení do domácnosti
   • Podpora vlastních volnočasových aktivit obyvatel (sport, hudba, sběratelství, kreslení,…
   • Podpora kontaktů s rodinou i běžných společenských vazeb
   • Pomoc s hledáním vlastního bydlení
   • Možnost křesťanské duchovní péče
 

 
 

.............  a co požadujeme

 

 

 

 

Požadujeme:

   • Chuť obyvatele na sobě pracovat a zlepšit si svoji sociální situaci (ochota a vůle najít si práci nebo dostudovat a postavit se na vlastní nohy).
   • Spolupráci obyvatele s pracovníky Majáku na jeho osobních cílech.
   • Dodržování pravidel domluvených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.
   • Dodržování základních pravidel slušného chování a mezilidského soužití (ve vztahu k ostatním obyvatelům i pracovníkům Majáku a veřejnosti).
 
 
           

 

Jak to u nás vypadá

a probíhá, ceník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to u nás vypadá:

 • 5 samostatných dvoulůžkových bytů 1+kk pro 2 osoby stejného pohlaví, z toho jeden byt je vyčleněný pro bydlení maminky s 1 – 2 dětmi (max.5 let věku dítěte). Každý byt má vlastní kuchyňku a koupelnu se sprchovým koutem a WC, je plně vybaven nábytkem a základními spotřebiči (elektrický dvouvařič, mikrovlnná trouba, lednička, varná konvice, pračka, PC). V každém bytě je wi-fi připojení zdarma. Byty si obyvatelé můžou po domluvě upravit.
 • Obyvatelé Majáku můžou využívat přilehlou zahrádku s venkovním posezením pod pergolou
 • Majákový (startovací) byt na pražském sídlišti.
 • Celková kapacita Majáku je 12 osob.
 • V Majáku je možné po domluvě s pracovníky chovat drobné zvířectvo (už jsme v Majáku měli rybičky, křečky a křečíky, andulku, potkánky, myšky, pískomila, králíčkaJ).

 

Jak to u nás funguje:

 • V Majáku pracují 3 sociální pracovníci – průvodci obyvatel, kteří jsou jim k dispozici v pracovní době osobně, mimo pracovní dobu na telefonu. Každý obyvatel má svého pracovníka-průvodce, se kterým se minimálně jednou týdně schází a sestavuje svůj individuální plán (cíle, kterých chce během pobytu v Majáku dosáhnout). Společně s průvodcem pak obyvatel na svých cílech pracuje.
 • Smlouva o poskytnutí sociální služby je uzavírána na dobu určitou (min.na 5 měsíců), v případně potřeby je prodlužována (až na 2 roky). 

 

Kolik se v Majáku platí – ceník:

 • 100 Kč - 1 den v budově Majáku
 • 130 Kč - 1 den v majákovém bytě
 • 500 Kč vratná kauce (možnost splátek)

 

 

 
           

 

Zásady Majáku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni pracovníci Majáku se ve svém přístupu k obyvatelům řídí základními křesťanskými principy a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Důraz je kladen na:

 • Přátelský a povzbuzující přístup
 • Rovný přístup ke všem obyvatelům
 • Individuální přístup (ke každému obyvateli podle jeho možností a schopností)
 • Respektování práv obyvatel a jejich vlastní vůle
 • Přizpůsobivost (služba je přehodnocována na základě potřeb obyvatel při pravidelných měsíčních společných schůzkách obyvatel a pracovníků Majáku)

 

 
 
           
 

Jak žádat o přijetí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájemce o službu kontaktuje pracovníky Majáku telefonicky, e-mailem či osobně, aby si domluvil první informační schůzku. Na této schůzce se dozví všechny potřebné informace o bydlení v Majáku a bude si moct podat Žádost o přijetí.

   Mgr. Eva Mikulecká                                                 Mgr. Gabriela Federlová
   (vedoucí manažerská pracovnice)                          (vedoucí sociální pracovnice)
       tel. 728 047 030                                                        tel. 724 830 822 
       e-mail: mikulecka @ ccshmichle.cz                          e-mail: federlova.majak @ centrum.cz 

 

 

 

 

 

 

Domov na půl  cesty    Maják


U Michelského mlýna 157/25
140 00   Praha 4 - Michle
tel: 241 410 618, 603 566 986