Tábory v Borovnici

 

Letos to bude již dvacet let, co můžeme využívat objekt Pražské diecéze Církve československé husitské, který se nachází v malebné vesničce Borovnice u Vlašimi na kraji Českomoravské vrchoviny, ke konání našich dětských letních táborů. Akci po léta pořádala organizace Jednota pro děti a mládež, od roku 2013 se sloučila s Ekumenickou sítí pro aktivity mladých.

Naše tábory jsou určeny dětem od 4 do 18 let a díky našim sponzorům můžeme nabídnout sociálně znevýhodněným rodinám slevy, takže na tábor mohou jet i děti, pro něž jsou jiné akce cenově nedostupné.

 

Děti jsou ubytovány ve zděném zatepleném objektu, takže nejsme závislí na rozmarech počasí. Zajišťujeme stravu pětkrát denně (teplé obědy i večeře), pitný režim, odbornou zdravotní péči.

 

Program tábora je vždy zaměřen na některý z biblických příběhů, se kterým se děti seznamují formou her, dramatizací a celé řady soutěží. Tábor však není určen pouze pro děti z věřících rodin, těch bývá spíše menšina. Nechybí aktivity v nedalekém krásném lese, hry na hřišti, koupání v blízkém rybníku, celodenní výlety, táboráky a spousta další zábavy.

 

 

7. - 21. 07. 2018

Leták a přihláška ke stažení

   

 
Archiv předešlých turnusů

 

 

 

 

     
 
Tábor 2016
 

 

 

 

 

Zpráva o konání letního dětského tábora v Borovnici u Vlašimi

9. – 23. července 2016

 

Letní tábor v Borovnici proběhl v roce 2015 již po dvacáté a pod hlavičkou Ekumenické sítě pro aktivity mladých počtvrté. Konal se v termínu 11. – 25. července 2015.

 

Tábor je již tradičně tematicky zaměřen na postupné probírání hlavních biblických příběhů. Letošní program byl nazván Knihy Samuelovy aneb První izraelští králové. Děti se tak seznámily s prorokem Samuelem, králem Saulem a jeho nástupcem Davidem, který je velmi známý tím, že porazil obra Goliáše.

 

Programové schéma tábora vypadá tak, že ráno jsou děti pomocí krátkého vyprávění seznámeny s příslušnou částí příběhu. Potom si jednotlivé oddíly (letos byly tři) během 30 minut připravily „dramatizaci“ příběhu – zahrály jej jako scénku. Během dne pak následují různé hry, sportovní i vědomostní soutěže a tvořivá činnost, zaměřené na děj daného příběhu, aby si jej děti co nejlépe zapamatovaly a zároveň to pro ně byla zábava. Během tábora tak děti například vyráběly z moduritu, vymýšlely fiktivní reklamní kampaň pro nábor do královského vojska, vařily na ohni, učily se různé šifry, pracovaly s buzolou a mapou, vytvářely co nejnápaditější účesy apod. Jednou za tři dny také probíhala vědomostní soutěž (na motivy televizních soutěží) nazvaná „Goliáš“.

 

Další část programu představují sportovní hry na hřišti, při teplém počasí koupání v nedalekém rybníce, vycházky do lesa. Letos jsme také využili toho, že jsme měli mezi vedoucími kytaristu, a hodně jsme s dětmi zpívali (vznikl první díl táborového zpěvníčku, který obsahuje jak písničky k biblickým příběhům, tak i známé „táborákové“ písně – doufáme, že se to stane tradicí a zpěvníček se bude rozšiřovat). Vyrazili jsme také na dva celodenní výlety – autobusem do Pelhřimova (Muzeum rekordů) a pěšky do Vlašimi (asi 18 km). Žádný rok nechybí ani táborové ohně, dětská diskotéka, sportovní olympiáda.

 

Vyvrcholením tábora je potom závěrečná „pouť“. Za jednotlivé soutěže děti získávaly body, které jsou na konci tábora (společně s body za pořádek) vyměněny za „táborové peníze“, jež mohou děti utratit v našem „obchůdku“. Nikdo tedy nakonec neodjíždí bez odměny. Každý účastník také dostává diplom, ve kterém se snažíme vyzdvihnout jeho nejlepší vlastnosti nebo připomenout, v čem nejvíce vynikal.

 

Na závěr tábora bylo provedeno podrobné písemné anonymní hodnocení – jak dětmi, tak dospělými účastníky – z jehož závěrů čerpáme cenné podklady při přípravě dalších ročníků.

 

Letošního tábora se zúčastnilo 11 dětí ve věku 7 – 14 let a 5 praktikantů ve věku 15 – 18 let. Z těchto 16 účastníků 7 hradilo plnou cenu (3.500 Kč, 3.000 za každé další dítě z jedné rodiny), ostatní měli slevu. Jedno dítě mělo tábor plně hrazený. Z těchto údajů je patrné, jak významná je pomoc našich sponzorů – nadace Veolia, Pražské diecéze CČSH a Náboženské obce CČSH Praha 1-Staré Město – díky jejich darům můžeme tábor nabídnout i dětem, jejichž rodiny jim ho nemohou zaplatit.

 

Jsem vděčná za veškerou pomoc – děkuji všem vedoucím za jejich obětavou a vytrvalou práci s dětmi; všem sponzorům za finanční dary, bez kterých by účast většiny dětí nebyla možná; Ekumenické síti děkuji za zájem a pomoc při přípravě vedoucích, pražské diecézi za zapůjčení objektu v Borovnici, který je průběžně stále vylepšován (především stavba nových toalet a sprchy nám nesmírně pomohla) a panu správci Vlachovi za vstřícnost a dobrou spolupráci.

 

 

 

Jana Krajčiříková

 

 

 

 

 

 

 

   
 
     
 
Tábor 2015
 

     
 
 

 

 

Zpráva o konání letního dětského tábora v Borovnici 2015

 

Letní tábor v Borovnici proběhl v roce 2015 již po dvacáté a pod hlavičkou Ekumenické sítě pro aktivity mladých počtvrté. Konal se v termínu 11. – 25. července 2015.

 

Tábor je již tradičně tematicky zaměřen na postupné probírání hlavních biblických příběhů. Letošní program byl nazván Knihy Samuelovy aneb První izraelští králové. Děti se tak seznámily s prorokem Samuelem, králem Saulem a jeho nástupcem Davidem, který je velmi známý tím, že porazil obra Goliáše.

 

Programové schéma tábora vypadá tak, že ráno jsou děti pomocí krátkého vyprávění seznámeny s příslušnou částí příběhu. Potom si jednotlivé oddíly (letos byly tři) během 30 minut připravily „dramatizaci“ příběhu – zahrály jej jako scénku. Během dne pak následují různé hry, sportovní i vědomostní soutěže a tvořivá činnost, zaměřené na děj daného příběhu, aby si jej děti co nejlépe zapamatovaly a zároveň to pro ně byla zábava. Během tábora tak děti například vyráběly z moduritu, vymýšlely fiktivní reklamní kampaň pro nábor do královského vojska, vařily na ohni, učily se různé šifry, pracovaly s buzolou a mapou, vytvářely co nejnápaditější účesy apod. Jednou za tři dny také probíhala vědomostní soutěž (na motivy televizních soutěží) nazvaná „Goliáš“.

 

Další část programu představují sportovní hry na hřišti, při teplém počasí koupání v nedalekém rybníce, vycházky do lesa. Letos jsme také využili toho, že jsme měli mezi vedoucími kytaristu, a hodně jsme s dětmi zpívali (vznikl první díl táborového zpěvníčku, který obsahuje jak písničky k biblickým příběhům, tak i známé „táborákové“ písně – doufáme, že se to stane tradicí a zpěvníček se bude rozšiřovat). Vyrazili jsme také na dva celodenní výlety – autobusem do Pelhřimova (Muzeum rekordů) a pěšky do Vlašimi (asi 18 km). Žádný rok nechybí ani táborové ohně, dětská diskotéka, sportovní olympiáda.

 

Vyvrcholením tábora je potom závěrečná „pouť“. Za jednotlivé soutěže děti získávaly body, které jsou na konci tábora (společně s body za pořádek) vyměněny za „táborové peníze“, jež mohou děti utratit v našem „obchůdku“. Nikdo tedy nakonec neodjíždí bez odměny. Každý účastník také dostává diplom, ve kterém se snažíme vyzdvihnout jeho nejlepší vlastnosti nebo připomenout, v čem nejvíce vynikal.

 

Na závěr tábora bylo provedeno podrobné písemné anonymní hodnocení – jak dětmi, tak dospělými účastníky – z jehož závěrů čerpáme cenné podklady při přípravě dalších ročníků.

 

Letošního tábora se zúčastnilo 11 dětí ve věku 7 – 14 let a 5 praktikantů ve věku 15 – 18 let. Z těchto 16 účastníků 7 hradilo plnou cenu (3.500 Kč, 3.000 za každé další dítě z jedné rodiny), ostatní měli slevu. Jedno dítě mělo tábor plně hrazený. Z těchto údajů je patrné, jak významná je pomoc našich sponzorů – nadace Veolia, Pražské diecéze CČSH a Náboženské obce CČSH Praha 1-Staré Město – díky jejich darům můžeme tábor nabídnout i dětem, jejichž rodiny jim ho nemohou zaplatit.

 

Jsem vděčná za veškerou pomoc – děkuji všem vedoucím za jejich obětavou a vytrvalou práci s dětmi; všem sponzorům za finanční dary, bez kterých by účast většiny dětí nebyla možná; Ekumenické síti děkuji za zájem a pomoc při přípravě vedoucích, pražské diecézi za zapůjčení objektu v Borovnici, který je průběžně stále vylepšován (především stavba nových toalet a sprchy nám nesmírně pomohla) a panu správci Vlachovi za vstřícnost a dobrou spolupráci.

 

 

 

Jana Krajčiříková