top of page
záhlaví koruna zkouška.jpg
IMG_20211123_104525031.jpg

O nás

Posláním Koruny

Je usnadnit začátek samostatného života mladým lidem, kteří mají chuť a snahu na sobě pracovat a zlepšit si svoji sociální situaci, která je nepříznivě ovlivněna tím, že prožili část života v ústavním zařízení pro děti a mládež, nebo že přicházejí z rodin, ve kterých nezískali návyky a dovednosti pro samostatný život.

Prostřednictvím individuálního přístupu, dobrých mezilidských vztahů a respektování osobnosti každého člověka motivujeme mladé lidi k tomu, aby se postupně dokázali obejít bez pomoci sociálního systému a uměli žít v souladu se společenskými normami.

Cílem Koruny je podpora mladých lidí v těchto oblastech

 • podporovat samostatnost obyvatelů, tj. směřovat od toho dělat věci za obyvatele k tomu dělat věci s obyvatelem

 • podporovat vztahy s blízkými osobami a rodinou

 • najít uplatnění v zaměstnání

 •  umět hospodařit – vyjít s financemi v daném období

Cílová skupina:

 • Mladí lidé ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života, či přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj, kteří mají vůli a ochotu najít si práci nebo dostudovat, naučit se hospodařit a postavit se tak odpovědně na vlastní nohy

 • Těhotné dívky, maminky nebo tatínkové ve věku 18-26 s 1-2 dětmi (max. 5 let věku dítěte), kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života, či přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj, kteří mají vůli a ochotu najít si práci nebo dostudovat, naučit se hospodařit a postavit se tak odpovědně na vlastní nohy a řádně pečovat o své dítě/děti

P6222450.JPG
289972163_5196217797126855_771941238533609989_n.jpg

Do obou DPC jsou přijímáni žadatelé z celé ČR, přednost mají ti s trvalým bydlištěm v Praze.

Všichni pracovníci se ve svém přístupu k obyvatelům řídí Etickým kodexem pracovníků Majáku a Koruny, základními křesťanskými principy a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Důraz je kladen na:

 • Samostatnost - to, co můžou obyvatelé Majáku a Koruny během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), nemůže se jim brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka.

 • Partnerství - přestože jsou obyvatelé Majáku a Koruny kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, jsou bráni jako partneři, kteří mají nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv, a pracovníci respektují jejich svobodnou volbu.

 • Individuální přístup - poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb obyvatel Majáku a Koruny a musí vytvářet takové podmínky, aby obyvatelé mohli uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.

 • Zaměření na celek - poskytovaná sociální služba se snaží uspokojit potřeby ve všech oblastech života obyvatel Majáku a Koruny:
   tělesné – bydlení, ochrana a stabilita materiálního prostředí;
   duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
   duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti.

bottom of page