majáááák.jpg
 • Facebook Social Icon

O nás

Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky či jiná zařízení pro péči o děti a mládež), nebo v nich prožili část života. Dále také těm, kteří přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj. Maják poskytuje bydlení v domácím prostředí, sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dobrých mezilidských vztahů a respektování osobnosti každého člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a uměli žít v souladu se společenskými normami.

Cílem Majáku je podpora mladých lidí v těchto oblastech:

 • Být samostatný ve vedení vlastní domácnosti

 • Být schopný hospodařit s vlastními financemi

 • Být samostatný ve vyřizování běžných záležitostí

 • Dokončit studijní obor, popř. pokračovat ve studiu

 • Získat pracovní dovednosti a pracovní uplatnění

 • Mít navázané vztahy s blízkými osobami

Komu pomáháme:

Mladým lidem ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života, či přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj.

Těhotným dívkám, maminkám s 1-2 dětmi (max. 5 let věku dítěte), které jsou ve věku 18-26 let a opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožily část života, či přicházejí z dysfunkčních rodin. Do Majáku jsou přijímáni žadatelé z celé ČR, přednost mají ti s trvalým bydlištěm v Praze.

Všichni pracovníci Majáku se ve svém přístupu k obyvatelům řídí základními křesťanskými principy a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Důraz je kladen na:

 • Přátelský a povzbuzující přístup

 • Rovný přístup ke všem obyvatelům

 • Individuální přístup (ke každému obyvateli podle jeho možností a schopností)

 • Respektování práv obyvatel a jejich vlastní vůle

 • Přizpůsobivost (služba je přehodnocována na základě potřeb obyvatel při pravidelných měsíčních společných schůzkách obyvatel a pracovníků Majáku)