top of page
  • Facebook Social Icon
zk.jpg

Historie

buildingmajakold.jpg

2002

2004.jpg

2004

2005.jpg

2005

2006.jpg

2006

2007.jpg

2007

2014.jpg

2014

Za nápadem založit domov na půl cesty jako pomoc pro mladé lidi, odcházejících z dětských domovů, stojí paní Eva Mikulecká (farářka Církve československé husitské a také ředitelka o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých) a Cath Moss (Co-koordinátor Ecumenical Network for Youth Action - ENYA). 

 
Jak to všechno začalo

Během studia na Husitské bohoslovecké fakultě měla Eva Mikulecká dvakrát možnost vyjet na studijní pobyty do křesťanských sborů ve Skotsku, kde poznala ekumenickou práci s křesťanskou mládeží. To ji po nástupu do farářské služby inspirovalo k vlastní práci s mládeží. Zapojila se do několika mezinárodních ekumenických organizací, začala spolupracovat s Cath Moss a spolu s ní založila v roce 1997 občanské sdružení Ekumenická síť pro aktivity mladých (Ecumenical Network for Youth Action – ENYA). Šlo o mezinárodní síť kontaktů mladých lidí, dopisujících si tehdy ještě pomocí obyčejných dopisů a občasně se setkávajících na seminářích v ČR, Slovensku či Maďarsku s cílem budovat sociální spravedlnost a ekumenický prostor.


Vznik křesťansko-sociálního projektu Maják

K založení Domova na půl cesty Maják zásadně přispělo organizování dětských táborů pro děti členů náboženské obce. Na jednom z nich se Eva a  Cath s ostatními spolupracovnicemi potkaly s dětmi z Dětského domova Nechanice u Hradce Králové. Navázaly s nimi spolupráci, dojížděly do DD, také děti z DD jezdily na víkendové pobyty na faru v Michli. Po zhruba devíti letech této spolupráce byli z dětí mladí lidé, kteří v 18 letech museli DD opustit. Sociální systém státu určený pro jejich pomoc byl jejich odchodem z DD vyčerpán. V té době pozvolna vznikala nezisková občanská sdružení, která zřizovala první domy na půl cesty. Také Ekumenická síť pro aktivity mladých začíná v r. 2004 budovat Domov na půl cesty Maják v těsné blízkosti sboru a fary náboženské obce. Toto občanské sdružení dokázalo shromáždit 7 000 000 Kč a postavit dům s šesti byty pro mladé lidi, kteří odcházejí z DD a potřebují pomoc k osamostatňování se do života ve společnosti. K dokončení stavby došlo v říjnu 2007.

 

Na stavbě, kterou provedla Stavební firma JK z Prahy, se finančně podílely mnohé náboženské obce z celé církve (za všechny jmenujme alespoň Náboženskou obec Studénka, Náboženskou obec Praha 10-Vinohrady) i jednotliví věřící, kterým životy mladých lidí bez rodinného zázemí leží na srdci. Největší finanční příspěvek přinesly dvě zahraniční církve – American Presbyterian Church a Reformed Church v Oetwill am See ve Švýcarsku; dále pak parlament České vlády za pomoci JUDr. Evy Dundáčkové. Na vybavení domu se pak podílela organizace Každý koš pomáhá, nadace Veolia. ČT Sport přinášela přímým přenosem slavnostní otevření. Všem dárcům a podporovatelům děkujeme.


První vedoucí Majáku se stala Zuzana Grygová (Plevová), která také připravila podklady pro registraci sociální služby. V roce 2013 byla Eva Mikulecká jmenována vedoucí manažerskou pracovnicí a Gabriela Federlová vedoucí sociální pracovnicí. V současné době je občanské sdružení Ekumenická síť pro aktivity mladých transformováno na obecně prospěšnou společnost – o.p.s.

V roce 2021 jsme se přeměnili na zapsaný ústav. 

2021

bottom of page