top of page
záhlaví ekumsit.jpg
logo ekumsit návrh.jpg

Sociální pomoc

VÝDEJ POTRAVIN

Společným úsilím Ekumenické sítě pro aktivity mladých, z.ú. a Náboženské obce Církve československé husitské, Sbor Alberta Schweitzera v Praze 4 - Michli,  poskytujeme každý pátek od 15:30 - 16:30 hod. potravinovou pomoc.

 

Zájemci o potravinovou pomoc kontaktujte prosím paní Velebilovou. Protože je počet příjemců potravinové pomoci omezen (množstvím získaných potravin), je možné, že nebudeme moci případného zájemce do potravinové pomoci ihned zahrnout.
 

Kontakt: pí. Velebilová (703 168 533)

potravinová_pomoc.jpg

Pravidla pro výdej potravin

Množství potravin je závislé na darujících organizacích. Pracovníci Ekumenické sítě jej nemohou ovlivnit, může se proto stát, že některý den bude potravin méně a na každého se nedostane.

 

 1. Příjemci potravin jsou při jejich odběru povinni řídit se pokyny pracovníků vydávajících potraviny.

 2. Vydávané potraviny a jejich množství vždy určuje pracovník.  

 3. Příjemci potravin si přinášejí vlastní sáčky a tašky.

 4.  Vydávání potravin probíhá obvykle každý pátek od 15:30 – 16:30 hodin (kromě státních svátků). Pokud se v tento den z jakéhokoliv jiného důvodu výdej potravin nekoná, na vratech bude vyvěšeno oznámení.

 5. Způsob přijímání potravin:
  -->Vydávání potravinové pomoci probíhá u velkých vrat patřících k budově fary Náboženské obce Církve československé husitské, U Michelského mlýna 124/27, Praha 4-Michle;
  --> Příjemci potravin si po příchodu vylosují číslo s pořadím, ve kterém jim budou potraviny vydávány;
  --> Příjemci potravin vstupují na pozemek až po vyzvání pracovníka Ekumenické sítě, a to vždy jednotlivě;
  -->Po převzetí potravin příjemce odejde, neshromažďuje se kolem vrat a na přilehlé silnici.

 6. Potraviny se vydávají pouze dospělým, a to vždy jen jednomu zástupci z rodiny. Ten se prokazuje písemným doporučením od úřadu MČ Praha 4 nebo jiné organizace pracující s osobami v hmotné nouzi.

 7. Potravinová pomoc nebude poskytována těm, kteří nerespektují tato pravidla, vyvolávají hádky, nebo se chovají jiným nevhodným způsobem.

DSCN3235.JPG
bottom of page