Modulární výstavba

Náboženská obec Církve československé husitské od prvopočátku podporuje Domovy na půl
cesty, které by bez ní dnes nestály, se rozhodla věnovat svůj pozemek na výstavbu
mobilheimů, jež by poskytly dočasné nebo trvalé bydlení pro lidi sociálně znevýhodněné.
Touto cestou bychom Vás rádi oslovili se podílet na realizaci těchto mobilheimů a možností
přispět jakoukoliv částkou.
Přispívat můžete na transparentní účet číslo 131-2047060237/0100

Děkujeme za podporu a možnost udělat dobrou věc, která ovlivní životy mnoha lidí.